Future AHPBA Annual Meetings

AHPBA 2021 Annual Meeting

August 2, 2021—August 5, 2021

Loews Miami Beach Hotel
Miami Beach, FL

15th IHPBA World Congress

March 31, 2022—April 2, 2022

New York Hilton Midtown

AHPBA 2023 Annual Meeting

March 9, 2023—March 12, 2023

AHPBA 2024 Annual Meeting

April 4, 2024—April 7, 2024